OdporúčameZaložiť web alebo e-shop
aktualizované: 19.05.2020 15:45:47 

Pekáreň SEMEZ

O nás

          Firma Semez bola založená v roku 1990 a fungovala ako fyzická osoba. Hlavná náplň firmy v roku 1990 bola obchodná činnosť v oblasti poľnohospodárstva, potravinárstva, v technike a v technológiach pre potravinársku výrobu.

          V roku 1991 vznikla myšlienka zriadiť pekársku výrobu, ktorá myšlienka koncom uvedeného roku nadobudla skutočnosť a v prenajatých priestoroch mesta Svätý Jur sa zriadila rekonštrukciou pekárska výroba zariadená technológiou firmy Fritsch. Bolo to obdobie keď malé pekárne vznikali na celom Slovensku.

         Pekárska výroba našej firmy sa začala naplno v januári 1992. Popri pekárskej výrobe sa firma naďalej zoberala aj pôvodnou obchodnou činnosťou v oblasti nákupu a odbytu poľnohospodárskych produktov najmä potravinárskej a kŕmnej pšenice, sladovníckeho a kŕmného jačmeňa, strukovín, olejnín ako aj potravinárskych výrobkov najmä múky jak na domácom trhu tak aj v zahraničí.

         V roku 1993 sme svoju činnosť v oblasti pekárstva rozšírili o ďalšiu prevádzku v rekonštruovaných priestoroch Poľnohospodárskeho družstva v Smoleniciach a zároveň sa tu otvorila aj prevádzka mäsovýroby na spracovanie mäsa a výrobu mäsových výrobkov.

         V roku 2005 sa firma Semez z fyzickej osoby pretransformovala na spoločnosť s ručením obmedzením a vznikla firma SEMEZ JZ,s.r.o. V uvedenom roku sme uzatvorili prevádzku mäsovýroba Smolenice a v roku 2006 aj prevádzku pekáreň Smolenice.

         V súčasnom období firma vykonáva pekársku výrobu ako aj obchodnú činnosť s potravinárskymi výrobkami rastlinného a živočíšneho pôvodu.

        Po ukončení výroby sa firma venuje už len obchodnej činnosti do dnešného dňa.